Stypendia sportowe i nagrody na 2023

Wersja do wydruku
pieniądze

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Brąszewice
w sprawie przyznania stypendium sportowego
oraz nagród na 2023 rok

Na podstawie Regulaminu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień stanowiących załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/200/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym:
 
Stypendia / nagrody sportowe przyznano w następujących wysokościach

Lp.

Nazwisko i imię 

Osiągnięcie

Kwota stypendium/nagrody

1.

Szymon Grzegorzewski
LKS MOSiR Sieradz

III miejsce
w Mistrzostwach Polski Seniorów
w sztafetach 4x200 m

Stypendium w wysokości:

150 zł/m-c (I-II 2023 r.)
200 zł/m-c (III-XII 2023 r.)

2.

Aleksander Stawirej
KS Ziętek Team Kalisz

II miejsce na Mistrzostwach Europy Seniorów
w Kickboxingu

Stypendium w wysokości:

250 zł/m-c (I-II 2023 r.)
300 zł/m-c (III-XII 2023 r.)

2.

Aleksander Stawirej
KS Ziętek Team Kalisz

I miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów
w Kickboxingu


Nagroda w wysokości
1000 zł

 

WÓJT GMINY
Karol Misiak

Brąszewice, 03.03.2023 r.