ŁARR: "Aktywni zawodowo rodzice z nianią pod rękę"

Wersja do wydruku
ŁARR logo

Trwa nowy nabór w programie dotacyjnym "Aktywni zawodowo rodzice z nianią pod rękę". Celem programu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy poprzez zastosowanie kompleksowego narzędzia w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie w postaci Refundacji poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem niani. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Wsparciem objętych zostanie 20 osób (15-K,5-M), które pracują i zamieszkują na terenie Gmin wszystkich 21 powiatów woj. Łódzkiego.

Więcej informacji: https://larr.pl/aktywni-zawodowo-rodzice-z-niania-pod-reke

ŁARR-plakat-niania2023