Bezpłatna wymiana wodomierzy - Chajew, Chajew Kolonia i Bukowiec

Wersja do wydruku
wodomierze

Urząd Gminy w Brąszewicach informuje, że w lutym br. na terenie miejscowości: Chajew, Chajew Kolonia i Bukowiec, w związku z upływem terminu legalizacji dokonywane są bezpłatne wymiany wodomierzy głównych. Wymiany dokonują inkasenci - konserwatorzy wodociągów gminnych.

Prosimy o umożliwienie dostępu do pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz.

Informacje związane z wymianą wodomierzy można uzyskać w Urzędzie Gminy  w Brąszewicach pod numerem telefonu 43 821 17 78.