"Czyste Powietrze" - Duże zainteresowanie mieszkańców

Wersja do wydruku
czyste powietrze - szkolenie

W dniu 26 lutego w Sali OSP w Brąszewicach odbyło się szkolenie dotyczące możliwości jakie daje program „Czyste powietrze”.

Szkolenie zorganizowane przez Urząd Gminy w Brąszewicach przeprowadziła Pani Monika Chudzia. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy Brąszewice.

Uczestnicy szkolenia pozyskali informacje na temat możliwości dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji oraz zakupu kolektorów słonecznych i fotowoltaiki. Po oficjalnej części prezentacji był czas na zadawanie pytań oraz indywidualne konsultacje.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brąszewicach (pok. 7A) oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, pod następującymi numerami telefonu: 42 663 41 42, 42 663 41 43, 42 663 41 41, 42 663 41 44, 42 663 41 40 lub na stronie internetowej: http://www.wfosigw.lodz.pl

 

Szkolenie "Czyste Powietrze"