Dofinansowania - Polski Ład

Wersja do wydruku

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godynicach

Dofinansowania - Polski Ład


Obecnie Szkoła Podstawowa w Godynicach nie posiada sali gimnastycznej.  Nowo wybudowany obiekt będzie składał się z: sali gimnastycznej, przestrzeni komunikacyjnej z łącznikiem do budynku szkoły, szatni nauczyciela, magazynu sprzętu oraz zespołów szatniowych złożonych z szatni, pomieszczenia z natryskami i WC, a także pomieszczenia kotłowni.
Z nowej sali gimnastycznej będzie również wyjście bezpośrednio na wewnętrzną część działki szkoły na której znajdują się inne urządzenia sportowe. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Całkowita wartość zadania wynosi: 4 500 000,00 zł

--------------------------------------------------------

Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej o Gminny Dom Kultury

Polski Ład-tablica

 
W ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej o Gminny Dom Kultury” powstaną nowe pomieszczenia biblioteczne, sala widowiskowo-konferencyjna oraz sale do prowadzenia różnorodnych form zajęć i spotkań mieszańców gminy. Ze względu na umiejscowienie inwestycji przy Gminnym Boisku Sportowym od strony zachodniej powstaną osobne pomieszczenia dla sportowców.  
Całkowita wartość zadania wynosi: 4 949 377,76 zł

______________________________________________________________


Rozbudowa drogi gminnej nr 114140E relacji Trzcinka – Pokrzywniaki i przebudowa drogi gminnej nr 114103E relacji Brąszewice – Kosatka

Polski Ład-tablica

Zadanie obejmuje wykonanie na drogach gminnych relacji  Trzcinka – Pokrzywniaki oraz Brąszewice – Kosatka nawierzchni asfaltowej,  ze spadkami jedno- lub dwustronnymi, obustronnymi poboczami oraz z odwodnieniem. W ramach zadania zostanie postawiona nowa wiata przystankowa i wykonany chodnik o dł. ok. 150 m.  Całkowita długość dróg przeznaczona do rozbudowy i przebudowy w ramach powyższej inwestycji to blisko 3,5 km.
Całkowita wartość zadania wynosi: 3 561 928,41 zł