Dofinasowanie z WFOŚIGW - usuwanie azbestu z terenu Gminy Brąszewice

Wersja do wydruku
WFOŚIGW-logo

Gmina Brąszewice pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brąszewice”.

Gmina Brąszewice pozyskała dotację w wysokości 30 890,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brąszewice”.

Zadanie poległo na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brąszewice w ilości blisko 80 ton.
Koszt całkowity zadania (brutto): 34 327,02 zł.

Więcej informacji dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dostępnych na stronie: www.wfosigw.lodz.pl.