Harmonogram Zebrań Wiejskich ws. wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Wersja do wydruku

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy sołectw w Gminie Brąszewice

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr 4/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. określony został harmonogram zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Brąszewice w sprawie wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na najbliższą kadencję.

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRAŃ
1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie Regulaminu wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej.
4. Wybór sołtysa
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłoszenie kandydatów na Sołtysa,
c) przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników wyboru Sołtysa,
5. Podjęcie uchwały o liczbie członków Rady sołeckiej
6. Wybór Rady sołeckiej
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłoszenie kandydatów do Rady sołeckiej,
c) przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników wyborów do Rady sołeckiej
7. Sprawy różne
8. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku quorum w I terminie, zebranie wiejskie odbędzie się w II terminie – po 15 min.

Wójt Gminy
Karol Misiak


Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich
w sołectwach Gminy Brąszewice w 2019 roku

Lp.

Sołectwo

Data*

Godzina*

Miejsce

1

Kamieniki

04.02.2019 r.

10:00

Sala OSP Kamieniki

2

Trzcinka

04.02.2019 r.

13:30

Sala OSP Kamieniki

3

Przedłęcze

08.02.2019 r.

10:00

Sala OSP Przedłęcze

4

Wiertelaki

08.02.2019 r.

13:45

Szkoła Podstawowa w Żurawiu

5

Czartoria

11.02.2019 r.

10:00

Sala OSP Czartoria

6

Wólka Klonowska

11.02.2019 r.

13:30

Prywatny dom Sołtysa
Wólka Klonowska 5

7

Wojtyszki

12.02.2019 r.

10:00

Sala konferencyjna
GBP w Brąszewicach

8

Zadębieniec

12.02.2019 r.

13:30

Sala konferencyjna
GBP w Brąszewicach

9

Kosatka

13.02.2019 r.

10:00

Prywatny dom Sołtysa
Pasie 5

10

Starce

13.02.2019 r.

13:30

Sala OSP Starce

11

Błota

14.02.2019 r.

10:00

Sala OSP Błota

12

Sokolenie

14.02.2019 r.

13:30

Świetlica Sokolenie

13

Brąszewice I

15.02.2019 r.

10:00

Sala konferencyjna
GBP w Brąszewicach

14

Brąszewice II

15.02.2019 r.

13:30

Sala konferencyjna
GBP w Brąszewicach

15

Bukowiec

18.02.2019 r.

10:00

Sala OSP Bukowiec

16

Gałki

18.02.2019 r.

13:30

Szkoła Podstawowa w Żurawiu

17

Chajew

19.02.2019 r.

10:00

Sala OSP Chajew

18

Chajew Kolonia

19.02.2019 r.

13:45

Sala OSP Chajew

19

Szczesie

20.02.2019 r.

10:00

Prywatny dom Sołtysa
Szczesie 18

20

Godynice

20.02.2019 r.

13:30

Sala OSP Godynice

 

* W przypadku braku quorum w I terminie, zebranie wiejskie odbędzie się
w II terminie – po 15 min.