Informacja dot. załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Brąszewicach

Wersja do wydruku
braszewice logo

Szanowni Państwo!

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, w związku z występującą sytuacją dotyczącą zagrożenia koronawirusem, bardzo proszę o ograniczenie do minimum kontaktów osobistych z pracownikami Urzędu Gminy w Brąszewicach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brąszewicach. Jednocześnie proszę Państwa o ograniczenie kontaktów między sobą.

Bardzo proszę o załatwianie wszystkich spraw urzędowych w miarę możliwości w sposób elektroniczny (epuap, email, fax) lub telefonicznie. Wizyta osobista w urzędzie powinna być ostatecznością i powinna odbywać się z zachowaniem zasad rekomendowanych przez instytucje sanitarno-epidemiologiczne.

Dane kontaktowe do urzędu: tel. 43 821 17 78, fax: 43 821 18 73, email: ug_braszewice@wp.pl , strona internetowa: www.braszewice.pl , Biuletyn Informacji Publicznej: www.braszewice.bip.net.pl.

Na chwilę obecną urząd będzie otwarty dla interesantów. W przypadku konieczności podjęcia bardziej radykalnych kroków (np. zamknięcie urzędu) zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

Ponadto proszę Państwa o odwoływanie wszelkiego rodzaju zgromadzeń z udziałem większej ilości osób (zebrania, uroczystości, wydarzenia kulturalne i sportowe). Proszę o ograniczenie kontaktów osobistych z innymi aby w jak największym stopniu zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo. Musimy wszyscy zachowując spokój przetrwać ten trudny czas. Życzę Państwu zdrowia, cierpliwości, spokoju i konsekwencji w stosowaniu rekomendowanych środków ostrożności.

Wójt Gminy Brąszewice
Karol Misiak