Konkurs kulinarny dla KGW (edycja 2023)

Wersja do wydruku
bitwa regionów

Materiał nadesłany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa:

Mamy przyjemność Państwa poinformować o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń do  VIII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”.
Konkurs Kulinarny Bitwa Regionów corocznie angażuje przy zmaganiach o najlepszą regionalną potrawę setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z terenów wiejskich.

Cele konkursu
Celem konkursu Bitwa Regionów jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.
Ważnym aspektem jest także promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Organizatorzy
Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak się zgłosić?
Aby wziąć udział w konkursie, należy do 31.03.2023 wysłać zgłoszenie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej www.bitwaregionow.pl

Nagrody w I etapie konkursu:
I miejsce – 2000 zł
II miejsce – 1500 zł
III miejsce – 1000 zł

Nagrody w II etapie konkursu:
I miejsce – 5000 zł
II miejsce – 3500 zł
III miejsce – 2000 zł

Nagrody w III etapie konkursu:
I miejsce – 25 000 zł
II miejsce – 15 000 zł
III miejsce – 10 000 zł