Nowy numer konta bankowego dla opłat skarbowych

Wersja do wydruku

Urząd Gminy w Brąszewicach informuje, że zmienił sie numer konta bankowego, na które należy uiszczać opłaty skarbowe.

Aktualny numer konta to:

29 9256 0004 1300 3766 2000 0240

Pozostałe numery kont do wpłat z tytułu podatków, wadium, opłat za wodę, ścieki i odpady pozostają bez zmian.

Więcej informacji: http://braszewice.pl/pl/content/konta-bankowe