Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wersja do wydruku

Podmioty posiadające zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brąszewice:


- Gmina Brąszewice, ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice, tel. 43 821-17-78

Cena za wywóz ze zbiorników bezodpływowych:
        - do 3,5 m3 ścieków (pół beczki) w wysokości 80,00 zł brutto;
        - od 3,5 do 7,0 m3 ścieków (pełna beczka) w wysokości 160,00 zł brutto.
Cena za wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Brąszewice - 200,01 zł brutto.


- F.H.U. „JANEX” Jan Dybka, Barczew 41, 98-275 Brzeźnio, tel. 691 720 060


- Usługi Asenizacyjne – Tomasz Czyżewski, ul. Ignacego Daszyńskiego 7/8, 98-200 Sieradz, tel. 663 697 826