Przebudowa budynku na Urząd Gminy

Wersja do wydruku

Trwają prace przy przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy Urzędu Gminy w Brąszewicach.

Planowane prace obejmują roboty z branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej.  Obecnie trwają prace rozbiórkowe i demontażowe. Budynek urzędu zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych na obu kondygnacjach m.in. poprzez zamontowanie odpowiednich podjazdów i budowę szybu windowego.

Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie 2020 r.

Przebudowa UG Brąszewice