Przerwy w dostawie energii elektrycznej 2019

Wersja do wydruku
energetyka

Zamieszczone 23.12.2019 r.

Zgodnie z informacja zamieszczoną na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. https://pgedystrybucja.pl/Informacje-o-wylaczeniach/Lista-wylaczen?rejon=Be%C5%82chat%C3%B3w
informujemy o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej:

Data i godz. planowanej przerwy / Nr wyłączonej stacji transformatorowej - Nazwa wyłączonej stacji transformatorowej /Miejscowości - ulice zasilane z wyłączonej stacji

07-02-2019 08- 16 / 7-0797 Pipie / Pipie, Kamienniki, Grabostaw
07-02-2019 08- 16 / 7-0799 Pokrzywniaki / Pokrzywniaki, Wojtyszki
07-02-2019 08- 16 / 7-0792 Kamieniki / Kamieniki, Grabostaw, Żuraw, Pluty
07-02-2019 08- 16 / 7-0807 Trzcinka / Trzcinka
07-02-2019 08- 16 / 7-0811 Żuraw / Wiertelaki, Żuraw

Informacje o awaryjnych i planowych przerwach w dostawie energii, można również uzyskać pod bezpłatnym numerem 991 lub na stronie:
https://pgedystrybucja.pl/Informacje-o-wylaczeniach/Lista-wylaczen?rejon=Be%C5%82chat%C3%B3w.

Kategorycznie zabronione jest podłączenie do budynków napięcia z jakiegokolwiek agregatu prądotwórczego oraz obcego źródła prądu np. sąsiedniego budynku, gdzie jest napięcie.

Za samowolne podłączenie i spowodowanie zagrożenia życia ludzkiego, tj. popełnienie przestępstwa przeciw bezpieczeństwu powszechnemu zgodnie z brzmieniem
art. 156 i 164 Kodeksu Karnego, sprawcy grozi kara ustalona w/w przepisami oraz pozbawienie dostawy energii elektrycznej.