Przerwy w dostawie energii elektrycznej 2019

Wersja do wydruku
energetyka

Zamieszczone 17.07.2019 r.

Zgodnie z informacja zamieszczoną na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. https://pgedystrybucja.pl/Informacje-o-wylaczeniach/Lista-wylaczen?rejon=Be%C5%82chat%C3%B3w
informujemy o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej:

Data i godz. planowanej przerwy / Nr wyłączonej stacji transformatorowej - Nazwa wyłączonej stacji transformatorowej /Miejscowości - ulice zasilane z wyłączonej stacji

30-07-2019  07.30-11 / 7-0804 / Starce 1 / Starce, Łagiewniki
30-07-2019  07.30-11 / 7-0805 / Starce 2 / Starce
30-07-2019  07.30-11 / 7-0750 / Robaszew / Robaszew, Grójec Wielki, Starce
30-07-2019  08.30-16 / 7-0814 / Zagórcze / Zagórcze
30-07-2019  08.30-16 / 7-1442 / Zagórcze 2 / Zagórcze
30-07-2019  08.30-16 / 7-1118 / Godynice 2 / Godynice
30-07-2019  08.30-16 / 7-0812 / Zadębieniec / Zadębieniec

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Bełchatów może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach, a przewidywany czas przerwy oraz zakres wyłączenia planowanego może ulec zmianie.

Informacje o awaryjnych i planowych przerwach w dostawie energii, można również uzyskać pod bezpłatnym numerem 991 lub na stronie:
https://pgedystrybucja.pl/Informacje-o-wylaczeniach/Lista-wylaczen?rejon=Be%C5%82chat%C3%B3w.

Kategorycznie zabronione jest podłączenie do budynków napięcia z jakiegokolwiek agregatu prądotwórczego oraz obcego źródła prądu np. sąsiedniego budynku, gdzie jest napięcie.

Za samowolne podłączenie i spowodowanie zagrożenia życia ludzkiego, tj. popełnienie przestępstwa przeciw bezpieczeństwu powszechnemu zgodnie z brzmieniem
art. 156 i 164 Kodeksu Karnego, sprawcy grozi kara ustalona w/w przepisami oraz pozbawienie dostawy energii elektrycznej.