Skład Rady Gminy kadencji 2018-2023

Wersja do wydruku

 

Mapa_solectwa




Okręg wyborczy nr 1

Błota, Kosatka (Kosatka, Pasie)

    Jan Światek



Okręg wyborczy nr 2

Brąszewice I – Brąszewice ulice: Brzozowa, Górna, Krótka, Masztowa, Parkowa, Polna, Sieradzka od nr 1 do nr 75

Łukasz Dąbek



Okręg wyborczy nr 3

Brąszewice I - Brąszewice ulice: Kasztanowa, Ks. Nierychlewskiego, Łąkowa, Starowiejska, Świerkowa, Wojkowska

Remigiusz Ubycha



Okręg wyborczy nr 4

Brąszewice I - Brąszewice ulice: Kościelna, Osiedlowa, Sieradzka od nr 76 do końca, Żychty

Bartłomiej Kuś



Okręg wyborczy nr 5

Brąszewice II - Brąszewice ulice: Leśna i Zabrodzie

Justyna Brąś



Okręg wyborczy nr 6

Bukowiec

Przewodniczący Rady Gminy Brąszewice 

Adam Sowizdrzał



Okręg wyborczy nr 7

Chajew, Chajew Kolonia

Zdzisława Komenda



Okręg wyborczy nr 8

Czartoria (Ciołki, Czartoria, Lisy, Wiry), Wojtyszki, Wólka Klonowska (Wólka Klonowska, Żarnów)

Adam Laskowski



Okręg wyborczy nr 9

Gałki (Gałki, Żuraw)

Antoni Sowizdrzał



Okręg wyborczy nr 10

Trzcinka (Budy, Orły, Pokrzywniaki, Trzcinka), Wiertelaki (Salomony, Sowizdrzały, Szymaszki, Wiertelaki)

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brąszewice 

Józef Toruński



Okręg wyborczy nr 11

Kamieniki (Grabostaw, Kamieniki, Pipie)

    Marzena Cichecka



Okręg wyborczy nr 12

Godynice (Ciupki, Godynice, Zagóra, Zagórcze)

II Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Grażyna Dobruchowska



Okręg wyborczy nr 13

Przedłęcze

Józef Przezak



Okręg wyborczy nr 14

Starce, Sokolenie (Kurpie, Sokolenie, Tomczyki, Złote)

Zenon Ciupek



Okręg wyborczy nr 15

Szczesie, (Szczesie, Zwierzyniec), Zadębieniec (Pędziwiatry, Pluty, Zadębieniec)

Andrzej Smok



Komisje Rady Gminy Brąszewice kadencji 2018-2023

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brąszewice:

1. Adam Laskowski –  przewodniczący
2. Marzena Cichecka –  członek
3. Zdzisława Komenda –  członek
4. Zenon Ciupek –  członek
5. Andrzej Smok –  członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Brąszewice:

1. Józef Przezak –  przewodniczący
2. Justyna Brąś –  członek
3. Remigiusz Ubycha –  członek
4. Jan Światek –  członek

Komisja ds. Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Brąszewice:

1. Antoni Sowizdrzał –  przewodniczący
2. Grażyna Dobruchowska –  członek
3. Łukasz Dąbek –  członek
4. Bartłomiej Kuś –  członek
5. Józef Toruński –  członek