Stypendia sportowe 2023

Wersja do wydruku
pieniądze

Do 31 stycznia 2023 można składać wnioski o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia sportowego.

Stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia są przyznawane osobom fizycznym zamieszkałym na terenie gminy Brąszewice, za wyniki sportowe uzyskane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2022.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium, nagrody i wyróżnienia reguluje uchwała XLIV/200/2018 Rady Gminy Brąszewice z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.