Susza w 2019 r. - Podpisywanie protokołów z szacowania szkód

Wersja do wydruku
susza

W związku z zakończeniem prac szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego „susza”, proszę wszystkich, którzy składali wnioski suszowe o przyjście do tutejszego urzędu pokój nr 5 celem podpisania protokołu suszowego do dnia 27 sierpnia 2019 roku.

WÓJT GMINY
Karol Misiak