Szacowanie szkód w związku z występieniem suszy w 2019 r.

Wersja do wydruku

Urząd Gminy w Brąszewicach informuje, że wszczęto procedurę szacowania szkód w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem na terenie gminy klęski suszy. Wypełniony wniosek o szacowanie strat w uprawach można złożyć w tut. Urzędzie, pokój  nr 5 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 do dnia 19 lipca 2019 roku).

Stan zagrożenia suszy dotyczy następujących upraw:
- zboża ozime
- zboża jare
- krzewów owocowych
- drzewa owocowe
- łąki II pokos
- kukurydza na ziarno i na kiszonkę

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie:

https://www.lodzkie.eu/data/other/wniosek_o_oszacowanie_szkod_przez_komisj_4.pdf
https://www.lodzkie.eu/data/other/oswiadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw_i_p_2.pdf
https://www.lodzkie.eu/data/other/oswiadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzecej_2.pdf

Do ww. dokumentów należy dołączyć aktualny wydruk wniosku złożonego do ARiMR. Powierzchnia Użytków Rolnych winna być zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich.