Urząd Skarbowy zaprasza na spotkanie dot. kas on-line

Wersja do wydruku
kas-urząd skarbowy

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Sieradzu, w dniu 16.09.2019  r., o godz. 10.00.

Tematem spotkania będą zmiany w prawie podatkowym dotyczące kas rejestrujących - kasy on-line.

Pracownik Urzędu Skarbowego w Sieradzu szczegółowo omówi zagadnienia w zakresie:
1. Szczególnych zasad używania kas on-line.
2. Obowiązków podatnika.
3. Paragonu fiskalnego.
4. Serwisowania kas (nowe obowiązki).
5. Ulgi na zakup kas rejestrujących on-line.

Z uwagi  na  ograniczoną  liczbę  miejsc  prosimy  o  zgłaszanie  zainteresowania udziałem  w  spotkaniu  pod  nr tel. 43 8265643, w terminie do 13.09.2019r. godz. 15.00.