Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wersja do wydruku
braszewice logo

Ogłoszenie o zamiarze przystąpienia Gminy Brąszewice do Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Brąszewice do Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Urząd Gminy w Brąszewicach informuje o możliwości składania wniosków o przystąpieniu do programu na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wnioski będą obejmować odbiór posegregowanych odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.
UWAGA! Włóknina używana do przykrywania ziemniaków i warzyw nie jest brana pod uwagę w tym programie.

Nabór wniosków będzie trwał od 16.01.2023 r. do 31.01.2023 r.

Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć wniosek wraz z załącznikiem w Urzędzie Gminy w Brąszewicach, ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice, pok. nr 16. Wzór wniosku wraz z załącznikiem można pobrać w tut. Urzędzie pokój nr 16 oraz ze strony internetowej www.braszewice.pl.

UWAGA! Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Brąszewice dotacji  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy Brąszewice.