Zapraszamy po odbiór protokołów suszowych

Wersja do wydruku
upał

W związku z pracami dot. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego „susza”, prosimy wszystkich, którzy składali wnioski suszowe o przyjście do tutejszego urzędu pokój nr 5 celem odbioru protokołu suszowego.

Przypominamy że termin składania wniosków do ARIMR ubiega 15 listopada 2019 r.