TytułUdzielenie kredytu w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji ujętych w planie budżetowym Gminy Brąszewice na rok 2014
TrybPrzetarg nieograniczony
RodzajUsługi
Data zamieszczenia2014-12-12 14:00
Termin skladania ofertponiedziałek, 22. Grudzień 2014 - 10:00
Uwagi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1834

Informacja o wyborze oferty:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1824

Szczegóły zamówienia
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1819

Pliki