TytułUdzielenie kredytu w walucie polskiej w kwocie 1 969 762,00 zł
TrybPrzetarg nieograniczony
RodzajUsługi
Data zamieszczenia2013-08-01 13:45
Termin skladania ofertpiątek, 9. Sierpień 2013 - 10:00
Uwagi

Informacja o wyborze oferty:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1562

 

Szczegóły zamówienia
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1559

 

 

 

Pliki