Ankiety dla mieszkańców dot. budowy linii kolejowej przez teren Gminy Brąszewice

Wersja do wydruku
kdp-linie kolejowe

Urząd Gminy w Brąszewicach informuje o możliwości wypełnienia ankiety konsultacji społecznych: STEŚ KDP Łódź-Wrocław. Ankieta dotyczy wyrażenia opinii przebiegu tras oraz zgłaszaniu uwag budowy kolei na terenie Gminy Brąszewice.

Ankietę można wypełnić na stronie internetowej: https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe-dla-budowy-linii-kolejowej-nr-85-na-odcinku-lodz-sieradz-polnocny-i-linii-kolejowej-nr-86-na-odcinku-sieradz-polnocny-kepno-czernica-wroclawska-wroclaw-glowny w terminie do 31 grudnia 2021 roku bądź w formie papierowej  w Urzędzie Gminy w Brąszewicach w od poniedziałku do piątku w pokoju nr 12 w godzinach 8.00-16.00 do dnia 28 grudnia 2021 roku.

Mapy z planowanymi trasami przebiegów: https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe-dla-budowy-linii-kolejowej-nr-85-na-odcinku-lodz-sieradz-polnocny-i-linii-kolejowej-nr-86-na-odcinku-sieradz-polnocny-kepno-czernica-wroclawska-wroclaw-glowny-gmina-braszewice

KDP-spotkanie 2021-11-23