Apel o racjonalne gospodarowanie wodą

Wersja do wydruku
woda (pixabay.com)

W związku z pojawiającymi się sygnałami od Mieszkańców Gminy Brąszewice o  okresowych spadkach ciśnienia wody w sieci wodociągowej prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą na cele socjalno-bytowe. Prosimy również o niepodlewanie trawników, ogródków oraz mycie samochodów.  

Powyższa sytuacja spowodowana jest prowadzoną inwestycją „Przebudową i rozbudową SUW w miejscowości Brąszewice”, gdzie w chwili obecnej czekamy na odbiory końcowe i badania. Woda na teren gminy Brąszewice dostarczana jest obecnie ze Stacji Uzdatniania Wody w Godynicach i w Chajewie.

Przypominamy również, że hydranty służą wyłącznie do celów ochrony przeciwpożarowej  a nie do pobierania wody na cele gospodarcze.