Bardzo dobra informacja dla Gminy Brąszewice - nabór "Polski Ład"

Wersja do wydruku
Polski Ład

Bardzo dobra informacja dla Gminy Brąszewice.

W dniu dzisiejszym Pan Premier Mateusz Morawiecki podał do publicznej wiadomości listę z wynikami pierwszego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.
Gmina Brąszewice pozyskała dofinansowanie dla trzech dużych inwestycji.

Są to: 

- rozbudowa drogi gminnej relacji Trzcinka – Pokrzywniaki i przebudowa drogi gminnej relacji Brąszewice – Kosatka
(kwota dofinansowania: 2 945 000,00 zł),

- przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej o Gminny Dom Kultury
(kwota dofinansowania: 3 012 449,26 zł),

- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godynicach
(kwota dofinansowania: 3 600 000,00 zł).

Na liście dofinansowanych inwestycji znalazł się również wniosek złożony przez Starostę Sieradzkiego Pana Mariusza Bądziora na zadanie pn.:  Przebudowa drogi powiatowej nr 1708E Brąszewice-Pipie, na kwotę 14 250 000,00 zł.

WÓJT GMINY
Karol Misiak

Polski Ład