Coraz mniej czasu na złożenie deklaracji do CEEB

Wersja do wydruku
ceeb

URZĄD GMINY W BRĄSZEWICACH PRZYPOMINA, IŻ DO 30 CZERWCA 2022 R. TRWA PROCES ZBIERANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW.

Właściciele/zarządcy budynku/lokalu (mieszkalnego i niemieszkalnego), zasilanego przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, (np. piec, kominek, pompa ciepła itd.), którzy nie dokonali jeszcze obowiązku wynikającego z nowelizacji Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków mają czas na złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 30 czerwca 2022 r.

Deklarację można złożyć elektronicznie posiadając profil zaufany, podpis elektroniczny, e-dowód (na stronie www.zone.gunb.gov.pl ) lub w Urzędzie Gminy w Brąszewicach, ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice osobiście w pok. nr 16 lub wysyłając listem.

Wzory deklaracji w formie papierowej można pobrać ze strony https://www.gunb.gov.pl lub www.braszewice.pl, a także w Urzędzie Gminy w Brąszewicach.
• Deklaracja dla budynków i lokali mieszkalnych – Formularz A
• Deklaracja dla budynków i lokali niemieszkalnych – Formularz B
Więcej szczegółów na załączonych ulotkach oraz na stronie internetowej pod adresem: https://www.gunb.gov.pl.