Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Wersja do wydruku
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Szanowni Mieszkańcy, można składać deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces zbierania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklarację składa właściciel/zarządca budynku/lokalu (mieszkalnego i niemieszkalnego) który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, pompa ciepła etc. 

Każdy właściciel/zarządca ma obowiązek złożyć deklarację w terminie:
- 12 miesięcy w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw (uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.)
- 14 dni w przypadku „nowo” powstałych źródeł ciepła lub spalania paliw (uruchomionych po 1 lipca 2021 r.).

Deklarację można złożyć elektronicznie posiadając profil zaufany, podpis elektroniczny, e-dowód (na stronie www.zone.gunb.gov.pl ) lub osobiście we właściwym dla umiejscowienia budynku Urzędzie Miasta/Gminy lub wysyłając listem.

Dla budynków znajdujących się na terenie Gminy Brąszewice deklaracje można składać w Urzędzie Gminy w Brąszewicach, ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice osobiście w pok. nr 16 lub wysyłając listem.

Wzór deklaracji w formie papierowej można pobrać ze strony https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq lub www.braszewice.pl, a także w Urzędzie Gminy w Brąszewicach, pok. nr 16
• Deklaracja dla budynków i lokali mieszkalnych – Formularz A  
• Deklaracja dla budynków i lokali niemieszkalnych – Formularz B 

Więcej szczegółów na załączonych ulotkach oraz na stronie internetowej pod adresem: https://www.gunb.gov.pl.