Informacje dla uchodźców z Ukrainy

Wersja do wydruku
ukraina

Aktualizacja z 16.03.2022

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy


Aktualizacja z 11.03.2022

Ulotka - Handel ludźmi

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.
Ulotka UE

W związku z powyższym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi - obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

Oprócz zaangażowania Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, należy podjąć również działania polegające na rozpowszechnianiu materiałów dotyczących zagrożenia handlem ludźmi i zwracających na niego uwagę. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną treścią oraz dystrybucji załączonych ulotek.

Więcej informacji pod adresami:

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/komunikat-zwiazany-z-sytuacja-na-ukrainie

https://www.strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/handel-ludzmi


Aktualizacja z 09.03.2022

ważne informacje dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski.
Każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Wjeżdżając do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji, obywatel Ukrainy powinien skorzystać z:
- Zielonej Karty. To potwierdzenie jego polisy OC.
- Jeśli nie ma Zielonej Karty, po przekroczeniu granicy Polski, obywatel Ukrainy potrzebuje ubezpieczenia granicznego.
Ubezpieczenie graniczne na 30 dni dla osób wjeżdżających z Ukrainy są bezpłatne. Oferują je Allianz, ERGO Hestia, PZU oraz Warta – ubezpieczenia są dostępne u agentów tych firm na przejściach granicznych lub poprzez infolinię.

Tu znajdziecie Państwo więcej informacji: https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/

Treść komunikatu po ukraińsku:
Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності (OC komunikacyjne).
РИКОРДОННЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІД ALLIANZ, ERGO HESTIA, PZU ТА WARTA Є БЕЗКОШТОВНИМ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ В’ЇЖДЖАЮТЬ ДО ПОЛЬЩІ
Кожен транспортний засіб, який рухається по польських дорогах, повинен мати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності. При в’їзді в Польщу з України на автомобілі на українській реєстрації скористайтеся з:
- Зеленої карти. Це підтвердження вашого полісу страхування автоцивільної відповідальності.
- Якщо у вас немає Зеленої карти, вам потрібна прикордонна страховка після перетину польського кордону. Прикордонне страхування на 30 днів для осіб, які в’їжджають з України, безкоштовне. Таке страхування пропонують Allianz, ERGO Hestia, PZU та Warta – страхування доступне у агентів цих компаній на прикордонних переходах або через гарячу лінію (Телефон).


Baza Wolontariuszy - Łódzkie Wspiera Ukrainę

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego tworzy bazę wolontariuszy, którzy chcą zaangażować się w pomoc uciekającym przed wojną mieszkańcom Ukrainy.
Dzięki niej będziemy mogli szybko pomóc potrzebującym, którzy znajdą się w Łódzkiem. Na stronie www.lodzkie.pl/ukraina znajduje się link do formularza zgłoszeniowego, który wystarczy wypełnić i odesłać.
Prosimy w nim o podstawowe dane, kontakt i rodzaj pomocy jaką wolontariusz może zaoferować. Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o powstającej bazie, bo tylko tak szybko i sprawnie zbierzemy grono chętnych do pomocy wolontariuszy. Łódzkie Wspiera Ukrainę.


Aktualizacja z 03.03.2022

Pracodawco - jeżeli posiadasz wolne miejsce pracy i chciałbyś zatrudnić uchodźcę z Ukrainy - zgłoś się do nas.
Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu poszukuje pracodawców z powiatu sieradzkiego gotowych do zatrudnienia osób przybywających do nas z Ukrainy. Uchodźcy poza wsparciem w postaci miejsca do zamieszkania, pomocy medycznej i socjalnej potrzebują również miejsc pracy.

Możliwość i chęć zatrudnienia obywateli Ukrainy można zgłaszać na adres: mpawelek@pupsieradz.pl lub bglapinska@pupsieradz.pl wraz z podaniem:
- nazwy pracodawcy wraz nr REGON i/lub NIP
- miejsca wykonywania pracy
- nazwy stanowiska pracy i zakresu obowiązków
- warunków pracy (wynagrodzenia, godzin pracy)
- wymagań stawianych kandydatom (uwaga – uchodźcy mogą nie posiadać dokumentów potwierdzających kwalifikacje)
- danych kontaktowych
- ewentualnie: możliwości zakwaterowania

W przypadku pytań szczegółowych prosimy o kontakt z Punktem informacji dla obywateli Ukrainy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu - sala obsługi PUP (parter budynku Starostwa Powiatowego), pl. Wojewódzki 3, stanowisko 10 i 11, telefon: 43 822 11 43 wew. 285 oraz 286.

Informacje PUP: https://sieradz.praca.gov.pl/-/17406669-poszukujemy-pracodawcow-zainteresowanych-zatrudnieniem-uchodzcow-z-ukrainy


Przypominamy o konieczności zgłaszania uchodźców z Ukrainy przybyłych na teren Gminy Brąszewice

W związku z napływem uciekających przed wojną obywateli Ukrainy, w nawiązaniu do narad z Wojewodą Łódzkim oraz z Starostą Sieradzkim, w urzędach gminy zachodzi konieczność ewidencjonowania przybyłych osób. Dotyczy to zarówno uchodźców, kierowanych przez służby Wojewody Łódzkiego jak i tych, którzy zostali przyjęci pod dachy prywatnych domów „własnymi kanałami”.
Ewidencja uchodźców ma na celu ułatwienie dotarcia z ewentualną pomocą dla potrzebujących.
Zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Brąszewice, którzy z dobroci serca, przyjęli do swych domów uchodźców z Ukrainy, aby zgłaszali dane tych osób w Urzędzie Gminy w Brąszewicach, w pokoju nr 5 (USC), w godzinach od 8:00 do 16:00.
Dużym ułatwieniem będzie, jeśli to możliwe zabranie ze sobą przez obywateli Ukrainy dokumentów tożsamości lub ich kopii.

Aktualizacja z 01.03.2022 r.

W związku z zapytaniami o możliwość pracy dla uchodźców z Ukrainy informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu został wskazany jako instytucja odpowiedzialna za pośrednictwo pracy.
Jednakże, ze względu na zapytania o możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy kierowane do Urzędu Gminy w Brąszewicach, informacje od osób, które poszukują takich pracowników będą przyjmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brąszewicach.

Jednocześnie informuję, że Gmina Brąszewice nie będzie pośrednikiem w poszukaniu pracowników i pracodawców, a jedynie może udzielać informacji kontaktowych do tych osób.

Zachęcam również do przedstawiania ofert pracy w mediach społecznościach oraz w lokalnych mediach, które takie ogłoszenia publikują.

 

Aktualizacja z 28.02.2022 r.

Wszelkie informacje dla uchodźców z Ukrainy oraz osób, które im pomagają znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – zasady udzielania i rozliczania świadczeń - https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

 

Ulotka informacyjna dla uciekających z Ukrainy  w załączeniu.