Klimatyzacja w sali OSP Godynice - Sołectwo na plus - Godynice

Wersja do wydruku

„Zakup i montaż klimatyzacji w sali OSP Godynice” - Sołectwo Godynice

Sołectwo na plus

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.


Gmina Brąszewice otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 9 999,00 zł na projekt pn.: „Zakup i montaż klimatyzacji w sali OSP Godynice”.

W ramach powyższego zadania została zakupiona i wykonana instalacja klimatyzacji w Sali OSP w Godynicach. Dzięki zamontowaniu klimatyzacji poprawi się komfort korzystania z sali, która ma służyć latem jako klimatyzacja oraz zimą do ogrzewania pomieszczeń. 

Głównym celem projektu współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego jest rozwój sołectw poprzez pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej.

Koszt całkowity zadania: 9 999,00 zł

Sołectwo na plus