Kwalifikacja Wojskowa 2023

Wersja do wydruku
braszewice logo

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) oraz § 2 ust 1 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 333), podaje się do wiadomości:

Obwieszczenie Nr 6/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego

Termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej dla osób z terenu Gminy Brąszewice:

- mężczyźni -15 maja 2023 r. (poniedziałek)

- kobiety  - 22 maja 2023 r. (poniedziałek)

Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej:

Budynek Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3 (budynek B), 98-200 Sieradz (niski budynek, w którym mieściła się filia Politechniki Łódzkiej - wejście od strony parkingu)


Więcej informacji: https://www.powiat-sieradz.pl/asp/kwalifikacja-wojskowa-na-terenie-powiatu-sieradzkiego,1,artykul,1,1662