Przebudowa i rozbudowa SUW w Brąszewicach - rozstrzygnięcie przetargu

Wersja do wydruku
braszewice logo

Wyłoniono wykonawcę na realizację zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brąszewice.

Wykonawcą zadania będzie firma Instalcompact Sp. z o. o. z Tarnowa Podgórnego. Cena oferty to kwota 2 970 450,00 zł.

Całkowita wartość zadania wraz z projektami i nadzorem wynosi 3 071 869,99 zł.

Na powyższe zadanie udało się pozyskać dofinansowanie w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na powyższe zadanie w kwocie 1 464 719,00 zł.

W dn. 9 września br. Gmina Brąszewice złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy i rozbudowy SUW w Brąszewicach do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

O przebiegu prac będziemy informować na bieżąco.