Przerwy w dostawie energii elektrycznej 2022

Wersja do wydruku
energia

Zamieszczone 18.11.2022 r.

Rejon Energetyczny Bełchatów PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

Data i godz. planowanej przerwy / Nr wyłączonej stacji transformatorowej - Nazwa wyłączonej stacji transformatorowej /Miejscowości - ulice zasilane z wyłączonej stacji
25.11.2022 08-10 i 12.30-14.30 / 7-0789 / Ciągnisze / Ciągnisze
25.11.2022 08-10 i 12.30-14.30 / 7-0809 / Wojtyszki / Wojtyszki


Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Bełchatów może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach, a przewidywany czas przerwy oraz zakres wyłączenia planowanego może ulec zmianie.
Zamieszczona informacja znajduje się również na firmowej stronie : www.pgedystrybucja.pl

 

Zamieszczone 09.11.2022 r.

Rejon Energetyczny Bełchatów PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

Data i godz. planowanej przerwy / Nr wyłączonej stacji transformatorowej - Nazwa wyłączonej stacji transformatorowej /Miejscowości - ulice zasilane z wyłączonej stacji
23.11.2022 07.30-09 i 15.30-17 / 7-0801 / Sokolenie 1 / Sokolenie, Kurpie
23.11.2022 08-10 i 14.30-16.30 / 7-0794 / Przedłęcze / Przedłęcze
23.11.2022 08-10 i 14.30-16.30 / 7-0803 / Sokolenie 3 / Sokolenie, Złote
23.11.2022 08-10 i 14.30-16.30 / 7-1404 / Przedłęcze 2 / Przedłęcze, Godynice
23.11.2022 07.30-16.30 / 7-0802 / Sokolenie 2 / Sokolenie, Tomczyki


Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Bełchatów może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach, a przewidywany czas przerwy oraz zakres wyłączenia planowanego może ulec zmianie.
Zamieszczona informacja znajduje się również na firmowej stronie : www.pgedystrybucja.pl