Przerwy w dostawie energii elektrycznej 2022

Wersja do wydruku
energia

Zamieszczone 23.09.2022 r.

Rejon Energetyczny Bełchatów PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

Data i godz. planowanej przerwy / Nr wyłączonej stacji transformatorowej - Nazwa wyłączonej stacji transformatorowej /Miejscowości - ulice zasilane z wyłączonej stacji
03.10.2022 08.30-13.30 / 7-0745 - Lesiaki 3 / Lesiaki, Ciupki
04.10.2022 08-09.30 i 13-14.30 / 7-0789 - Ciągnisze / Ciągnisze
04.10.2022 08-09.30 i 13-14.30 / 7-0809 - Wojtyszki/ Wojtyszki

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Bełchatów może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach, a przewidywany czas przerwy oraz zakres wyłączenia planowanego może ulec zmianie.
Zamieszczona informacja znajduje się również na firmowej stronie : www.pgedystrybucja.pl