Sala Gimnastyczna przy SP w Godynicach - wizualizacja

Wersja do wydruku
Sala gminastyczna Godynice

W trakcie realizacji jest kolejna ważna inwestycja dla Gminy Brąszewice – Szkoły Podstawowej w Godynicach.

Nowo wybudowana sala gimnastyczna będzie składała się z: pomieszczenia sali gimnastycznej, przestrzeni komunikacyjnej z łącznikiem do budynku szkoły, pomieszczenia kotłowni, dwóch zespołów szatniowych, szatni nauczycieli i magazynu na sprzęt sportowy. Z nowo wybudowanego obiektu będzie również wyjście bezpośrednio na wewnętrzną część działki szkoły, na której znajdują się inne urządzenia sportowe.

Aktualnie prace przy budowie sali gimnastycznej polegają na wykonaniu fundamentów. Koszt budowy sali gimnastycznej to 4,5 mln zł. Na realizację powyższego zadania Gmina Brąszewice pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 3,6 mln zł.

 Sala gimnastyczna Godynice

Sala gimnastyczna Godynice

Sala gimnastyczna Godynice

Sala gimnastyczna Godynice