Zakaz wstępu do lasu - Oprysk agrolotniczy 2022

Wersja do wydruku
las zakaz wstępu

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew informuje o podjęciu decyzji w sprawie wykonania chemicznego zabiegu ratowniczego na obszarze Nadleśnictwa Złoczew, położonego w zasięgu terytorialnym gmin: Błaszki, Brąszewice i Klonowa, na którym ze względu na obecność larw osnui gwiaździstej oraz boreczników sosnowych zagrożona jest trwałość lasu.

Oprysk planowany jest do wykonania na terenie Lasów Państwowych oraz lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w okresie od 24 maja do 30 czerwca 2022 r. (w zależności od warunków atmosferycznych), na łącznej powierzchni 1 000 ha. Przez okres 24 godzin od wykonania zabiegu należy powstrzymać się od zbioru runa leśnego. Mapy sytuacyjne obszarów objętych opryskiem stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Zabieg chemiczny zostanie wykonany techniką agrolotniczą z użyciem:
- insektycydu Dimilin 480 SC – w ilości 100 litrów (dawka 0,1 l/ha),
- środka pomocniczego (adiuwantu) Ikar 95 EC - w ilości 705 litrów (dawka 0,7 l/ha).

Ilości planowanych do zastosowania środków są zgodne z dawkami zawartymi w etykiecie. Szczegółową charakterystykę i sposób użycia obu ww. środków zawierają załączone etykiety.

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu, a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu, zostaną przez nadleśnictwo wywieszone tablice  ostrzegawcze, zgodne z załączonym wzorem.

Więcej informacji: https://zloczew.lodz.lasy.gov.pl/