Narodowy Spis Ludnośći i Mieszkań  2021

Urząd Gminy w Brąszewicach przypomina o obowiązku dokonania spisu w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań.

Możliwość spisania upływa 30 września 2021 r.,a brak udziału w spisie wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Wszelkie szczegóły na stronie: https://spis.gov.pl/

Osoby chcące skorzystać z pomocy w spisie zapraszamy do Urzędu Gminy, pokój nr 12 w godzinach urzędowania.

uwaga

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed fałszywymi SMS-ami od nadawcy Kwarantanna. Jest to próba wyłudzenia danych osobowych. Prosimy nie otwierać linku wskazanego w wiadomości. Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron.

Treść SMS:
"Zostales skierowany do odbycia 10-dniowej kwarantanny z powodu zakazenia w Twoim najblizszym otoczeniu. Wiecej informacji na stronie https://c....l./......"
Adres odnośnika usunięty ze względów bezpiczeństwa.

kgw starce - festyn 2021

Koło Gospodyń Wiejskich w Starcach zaprasza na Festyn Rodzinny w niedzielę 26 września 2021 r. od godziny 11:00.

Podczas imprezy będzie można zaszczepić się przeciwko Covid-19 oraz skorzystać z Mobilnego Punktu Spisu Powszechnego Ludności.

Więcej szczegółów na załączonej grafice.

KGW STARCE - festyn

odpady wielkogabarytowe

Urząd Gminy w Brąszewicach informuje, że w dniach 04 – 08 października 2021 r.
na terenie Gminy Brąszewice odbędzie się objazdowa
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

woda suw

Podpisana umowa z wykonawcą - Niebawem ruszą prace na SUW w Brąszewicach

W dn. 17.09.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brąszewice.

Prace będą obejmować przebudowę i rozbudowę budynku stacji wraz z technologią i infrastrukturą towarzyszącą, budowę nadziemnych obudów studni głębinowych, budowę wiaty pod agregat oraz zakup urządzeń kanalizacyjnych.

braszewice logo

Dzięki członkostwu Gminy Brąszewice w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńsko Sieradzka” został złożony wniosek o dofinansowanie na zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Starce.

Plac zabaw zostanie wyposażony w następujący sprzęt: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawkę podwójną, huśtawkę typu „ważka”, bujak sprężynowy i karuzelę tarczową z siedzeniami.

Całkowity koszt wykonania placu zabaw wraz z projektem wynosi: 25 400,01 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania to: 17 500,00 zł.

 

pieniądze

Gmina Brąszewice pozyskała dla Szkoły Podstawowej SPSK w Trzcince dofinansowanie z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Wysokość pozyskanych środków to 63 361,00 zł.

Pomoce zakupione w ramach dofinansowania pozwolą efektywnie wspierać indywidualny rozwój uczniów i umożliwią pełną realizację zadań edukacyjnych.

ekopracownia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozstrzygnął Konkurs z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie”, w ramach którego Gmina Brąszewice pozyskała dofinansowanie na projekt pt.: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Żurawiu”.

W ramach realizacji zadania w SP w Żurawiu zostanie utworzona tematyczna pracownia ekologiczna z nowym wyposażeniem, sprzętem multimedialnym, fachowymi pomocami dydaktycznymi oraz roślinami doniczkowymi.

pieniądze

Pięć sołectw z terenu Gminy Brąszewice: Bukowiec, Chajew Kolonia, Godynice, Przedłęcze i Szczesie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Dzięki dofinansowaniu w sołectwie Szczesie zostanie zrealizowany projekt pn. „Odłącz się od komputera, niech Ci gra czasu nie zabiera”, w ramach którego zostaną zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Zwierzyniec.

capoeira

CAPOEIRA to połączenie tańca, muzyki, rytmu, sztuki walki, samoobrony, gimnastyki i akrobatyki.

Zapraszamy na bezpłatne treningi CAPOEIRA, które będą prowadzone w czwartki w godzinach:
15.30 - 16.30 grupa starsza (powyżej 9 lat)
16.30 - 17.30 grupa młodsza (5 - 9 lat)
w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brąszewicach

Organizatorem zajęć jest Urząd Gminy w Brąszewicach.

START 23 WRZEŚNIA 2021

Zapisy pod nr telefonu: 43 821 17 78

Strony