Polski Ład

Gmina Brąszewice złożyła trzy wnioski w dniu 30 lipca br. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pierwszy wniosek dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr 114140E relacji Trzcinka - Pokrzywniaki i przebudowy drogi gminnej nr 114103E relacji Brąszewice – Kosatka.
Przewidywana wartość zadania: 3 100 000,00 zł. Kwota wnioskowanych środków: 2 945 000,00 zł.

droga remont

Gmina Brąszewice w dn. 20 sierpnia 2021 r. złożyła dwa wnioski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na następujące zadania: przebudowę drogi gminnej 114130E w miejscowości Wojtyszki oraz remont drogi gminnej nr 114145E w miejscowości Grabostaw.

Całkowita wartość powyższych zadań wraz z projektami i nadzorami to ponad 1 mln zł.

Termomodernizacja SP Godynice

WFOŚIGW logo

Zakończono prace związane z nadbudową, przebudową i termomodernizacją wraz z remontem Szkoły Podstawowej w Godynicach (etap II i etap III).

dach SP Żuraw

Na budynku Szkoły Podstawowej w Żurawiu wykonano remont dachu. W ramach prac wymieniono porycie dachowe nad salą gimnastyczną, klasami lekcyjnymi i łącznikiem, naprawiono miejscowo dach kryty papą i kominy oraz wykonano obróbki blacharskie. Koszt wykonania prac to: 70 248,50 zł.

Dach SP Żuraw

arimr logo

Niewiele czasu zostało na ubieganie się o wsparcie na modernizację gospodarstw.
Do 20 września o pomoc w ramach PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy zainteresowani modernizacją swoich gospodarstw. Wnioski można składać we wszystkich pięciu obszarach wsparcia.

braszewice logo

Wyłoniono wykonawcę na realizację zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brąszewice.

Wykonawcą zadania będzie firma Instalcompact Sp. z o. o. z Tarnowa Podgórnego. Cena oferty to kwota 2 970 450,00 zł.

Całkowita wartość zadania wraz z projektami i nadzorem wynosi 3 071 869,99 zł.

Na powyższe zadanie udało się pozyskać dofinansowanie w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na powyższe zadanie w kwocie 1 464 719,00 zł.

droga wólka klonowska

Przebudowa drogi gminnej relacji Brąszewice – Wólka Klonowska, oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Żarnów

Na ukończeniu jest przebudowa drogi nr 114 111E relacji Brąszewice – Wólka Klonowska i drogi wewnętrznej w miejscowości Żarnów.
W wyniku wykonania robót droga będzie posiadała całym odcinkiem ponad 1200 m nawierzchnię asfaltową, powstaną także obustronne pobocza.
Wartość inwestycji: 892 423,83 zł.

droga-chajew kolonia

Flaga i Godło RP

Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej nr 114122E w miejscowości Chajew Kolonia.

W wyniku wykonania robót droga w miejscowości Chajew Kolonia posiada całym odcinkiem nawierzchnię asfaltową ze spadkiem dwustronnym, a także obustronne pobocza.

sieradz na niebiesko

Grupa "Razem dla autyzmu" wraz z partnerami zaprasza w dniu 12 września 2021 r. (niedziela) w godzinach 15:00-17:00 na spotkanie pn. "Sieradz na niebiesko" w  Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu, Rynek 18.

Sieradz na niebiesko

Strony