77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Wersja do wydruku

powstanie warszawskie

1 sierpnia o godzinie 17:00 na terenie Gminy Brąszewice zawyją syreny. Będzie to trening systemu alarmowego. Celem treningu będzie sprawdzenie sprawności oraz skuteczności zadaniowej w działaniu systemu alarmowego poprzez wyemitowanie przez okres 1 minuty ciągłego dźwięku syren. Syreny zawyją na terenie całego województwa łódzkiego.

Dzień, w którym usłyszymy alarm, nie jest przypadkowy. Syreny mają upamiętnić 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Syreny zawyją punktualnie o godzinie 17.00 - w godzinę "W", w której rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Godzina "W" była początkiem Powstania Warszawskiego, największego niepodległościowego zrywu Armii Krajowej i największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. Rozpoczęte 1 sierpnia 1944 roku, na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora", miało w założeniach trwać kilka dni. Powstanie zakończyło się kapitulacją po 63 dniach walk. Poległo w nim lub zostało zamordowanych przez Niemców 18 tys. powstańców i ok. 180 tys. cywilów. Symboliczny dźwięk syren ma przypomnieć Polakom o heroicznej walce polskiego podziemia z niemieckim okupantem w Warszawie w sierpniu i wrześniu 1944 roku. 1 sierpnia, gdy usłyszymy dźwięk syren zatrzymajmy się na chwilę, by minutą ciszy uczcić pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego.