Agrolotnicze opryski lasów na terenie Gminy Brąszewice

Wersja do wydruku
nadleśnictwo złoczew

Zgodnie z pismem Lasów Państwowych Nadleśnictwa Złoczew znak: ZG.7100.7.2020 informujemy, iż  w okresie od 10 do 31 maja 2021 r. będą wykonywane chemiczne zabiegi ratownicze w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność larw osnui gwieździstej na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Złoczew w zasięgu terytorialnym gmin: Brąszewice, Brzeźnio, Klonowa.

Zabieg chemiczny zostanie wykonany techniką agrolotniczą. W związku z powyższym podczas wykonywania zabiegu i w ciągu 24 godzin po jego zakończeniu, w strefie zagrożonej należy powstrzymać się od zbioru runa leśnego, wykaszania i wypasu traw oraz pojenia zwierząt gospodarskich ze zbiorników o otwartym lustrze wody typy stawy, sadzawki itp.

W załączeniu przekazujemy mapę z zaznaczonym obszarem wykonania zabiegu.

W sprawach związanych z akcją prosimy się kontaktować telefonicznie- 43 820 22 05 lub pisemnie- Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew, ul. Parkowa 12, 98-270 Złoczew

Informacja zamieszczona na prośbę Nadleśnictwa Złoczew.