Apel o przestrzeganie reżimu sanitarnego dot. COVID-19

Wersja do wydruku
koronawirus

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi wzrostu zachorowań na COVID-19, Wójt Gminy Brąszewice zwraca się z ponownym apelem do mieszkańców gminy o zastosowanie szczególnej ostrożności w zakresie przestrzegania zasad związanych z zachowaniem bezpieczeństwa zgodnego z reżimem sanitarnym  i Wytycznymi Ministra Zdrowia.

Przypomina się osobom przebywającym w Urzędzie Gminy w Brąszewicach o bezwzględnym nakazie przestrzegania norm bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim zakładania  maseczek, dezynfekcji rąk i zachowania odpowiedniej, bezpiecznej odległości.