Bezpłatna wymiana wodomierzy w m. Brąszewice

Wersja do wydruku
wodomierze

Urząd Gminy w Brąszewicach informuje, że w miesiącu lutym br. na terenie miejscowości: Brąszewice ul. Sieradzka w związku z upływem terminu legalizacji dokonywane są bezpłatne wymiany wodomierzy głównych.

Wymiany dokonują inkasenci - konserwatorzy wodociągów gminnych. Prosimy o umożliwienie dostępu do pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz.

Informacje związane z wymianą wodomierzy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brąszewicach pod numerem telefonu 43 821 17 78.