Chemiczne opryski lasów - Informacja Nadleśnictwa Złoczew

Wersja do wydruku
nadleśnictwo złoczew logo

Zgodnie z pismem Lasów Państwowych Nadleśnictwa Złoczew znak: ZG.7100.7.2019 informujemy, iż  w okresie od 5 do 31 maja 2020 r. będą wykonywane chemiczne zabiegi ratownicze w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność larw osnui gwieździstej na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Złoczew w zasięgu terytorialnym gmin: Brąszewice, Brzeźnio, Klonowa.

Zabieg chemiczny zostanie wykonany techniką agrolotniczą. W związku z powyższym podczas wykonywania zabiegu i w ciągu 24 godzin po jego zakończeniu, w strefie zagrożonej (teren bezpośrednio objęty opryskiem oraz pas w odległości 500 m od jego granic) należy zachować środki ostrożności tj. nie przebywać (lub niezwłocznie się wycofać z zagrożonego terenu) oraz nie pozostawiać na pastwiskach i wybiegach bydła i innych zwierząt gospodarskich (chodzi zarówno o uniknięcie ryzyka skażenia chemicznego jak też wystraszenia zwierząt gospodarskich przez nisko latający samolot). Przez okres 14 dni od wykonania zabiegu należy  powstrzymać się od zbioru runa leśnego, wykaszania i wypasu traw oraz pojenia zwierząt gospodarskich ze zbiorników o otwartym lustrze wody typy stawy, sadzawki itp.
W załączeniu przekazujemy mapę z zaznaczonym obszarem wykonania zabiegu.

Informacja zamieszczona na prośbę Nadleśnictwa Złoczew.