Dofinanasowanie na drogę w m. Sowizdrzały

Wersja do wydruku
pieniądze

Gmina Brąszewice pozyskała dofinansowanie w kwocie 404 747zł, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych, z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie ” Przebudowa drogi gminnej nr 114137E w miejscowości Sowizdrzały”.

Droga całym odcinkiem 990,85 m będzie posiadała nawierzchnie asfaltowa ze spadkiem jednostronnym, powstaną również obustronne pobocza. Przebudowa drogi obejmie także skrzyżowanie z drogą powiatową 1708E. 

Wartość kosztorysowa inwestycji to 676 957zł.

Gmina Brąszewice w najbliższym czasie ogłosi przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Sowizdrzały.