Dofinansowanie dla Sołectw z terenu Gminy Brąszewice

Wersja do wydruku
pieniądze

Dobre informacje dla sołectw, które złożyły Wnioski w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

Na liście rankingowej znalazły się wnioski, które otrzymały wysoką ocenę merytoryczną.

Z terenu Gminy Brąszewice są to wnioski: Sołectwa Gałki na zadanie pn.: Warsztaty kulinarne – zakup pieca konwekcyjno – parowego, Sołectwa Sokolenie na zadanie pn.: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Sokoleniu oraz Sołectwa Starce na zadanie pn.: Modernizacja i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Starcach.

Na liście rezerwowej znalazł się również wniosek Sołectwa Brąszewice I z zadaniem pn.: Krzesło dla seniora.