Dofinansowanie do instalacji OZE dla mieszkańców gminy 2021

Wersja do wydruku
fotowoltaika-pixabay.com

Gmina Brąszewice informuje, iż w kwietniu 2021r. Urząd Marszałkowski w Łodzi planuje ogłoszenie konkursu w ramach  Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

W związku z powyższym istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii tj.:  instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła co, pomp cwu oraz kotłów na biomasę (pellet) przez zainteresowanych mieszkańców Gminy Brąszewice.

Zapraszamy do składania deklaracji uczestnictwa wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie od 24 marca 2021r. do 7 kwietnia 2021r. Dokumenty uczestnictwa  dostępne są w Urzędzie Gminy w Brąszewicach oraz można pobrać je w załączonych poniżej plikach.

Wypełnione kompletnie dokumenty można składać droga elektroniczną na adres: ug_braszewice@wp.pl oraz w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Brąszewicach, ul. Sieradzka 98, pokój nr 12.
Szczegółowe informację dotyczące naboru  zgłoszeń  znajdują się w regulaminie poniżej. W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Brąszewicach Panią Anitą Komenda pod numerem tel. 43 821 17 78.