Dofinansowanie na SUW w Brąszewicach

Wersja do wydruku
pieniądze

Gmina Brąszewice otrzymała dofinansowanie na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brąszewice” w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt inwestycji wg kosztorysów wynosi:  2 831 375,71 zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi obejmuje 63,63 % wartości zadania tj.: 1 464 719,00 zł. Jest to maksymalna kwota dofinansowania, jaką w ramach danego programu Gmina mogła otrzymać.

W zakres przebudowy i rozbudowy SUW wchodzi: przebudowa z rozbudowa budynku stacji, budowa zbiornika wód popłucznych, utwardzenie i ogrodzenie terenu stacji, wiata pod agregat prądotwórczy wraz z agregatem prądotwórczym, technologia uzdatniania wody, sieci międzyobiektowe oraz instalacja elektryczna i AKPiA (automatyka).
Dodatkowo zostaną doposażone obiekty kanalizacyjne w pompy, czujnik tlenu rozpuszczonego i sprężarkę tłokową na oczyszczalnię ścieków.

Realizacja zadania ma na celu zapewnienie dostaw wody dla odbiorców miejscowości obsługiwanych przez SUW Brąszewice, w sposób ciągły i niezawodny, w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.

Inwestycja będzie realizowana ok. półtora roku, planowany termin ukończenia to koniec 2022 r.

fot. arch. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego