Dofinansowanie z WFOŚIGW na przebudowę budynku na Urząd Gminy

Wersja do wydruku
wfosigw-logo


Gmina Brąszewice pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy Urzędu Gminy w Brąszewicach

Wartość ogólna zadania: 609 025,96 zł

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚIGW w Łodzi wynosi: 77 181,00 zł
Wysokość dofinansowania w formie dotacji z WFOŚIGW w Łodzi wynosi: 180 087,00 zł
Zakres projektu dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, ocieplenie posadzki na gruncie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację źródła ciepła, układu cwu, układu grzewczego i oświetlenia wewnętrznego, a także wentylację i klimatyzację oraz sporządzenie audytu energetycznego.

Więcej informacji dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dostępnych na stronie: www.zainwestujwekologie.pl