Droga w m. Bukowiec

Wersja do wydruku

Rozpoczęto prace przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Bukowiec.

W wyniku wykonania robót droga będzie posiadać całym odcinkiem 879,84 m nawierzchnię asfaltową ze spadkiem jednostronnym. Powstaną także obustronne pobocza oraz zjazd do drogi powiatowej.

Wykonawcą prac jest wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego przedsiębiorstwo Usługi Transportowe Handel Andrzej Pilarczyk, Czajków 111, 63-524 Czajków.

Gmina Brąszewice na powyższą inwestycję złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych.

Wartość inwestycji: 454 121,34zł