Droga w m. Chajew Kolonia

Wersja do wydruku

Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej nr 114122E w miejscowości Chajew Kolonia.

W wyniku wykonania robót droga w miejscowości Chajew Kolonia będzie posiadać całym odcinkiem nawierzchnię asfaltową ze spadkiem dwustronnym. Powstaną także obustronne pobocza.

Wartość wykonanych prac to kwota 254 914,25 zł, z czego 250 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Droga w m. Chajew Kolonia