Droga w m. Gałki

Wersja do wydruku

Rozpoczęto prace przy przebudowie drogi gminnej nr 114130E w miejscowości Gałki.

W wyniku wykonania robót droga będzie posiadać całym odcinkiem 966 m nawierzchnię asfaltową ze spadkiem jednostronnym. Powstaną także obustronne pobocza.

Wykonawcą prac jest wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego przedsiębiorstwo Usługi Transportowe Handel Andrzej Pilarczyk, Czajków 111, 63-524 Czajków.

Gmina Brąszewice na powyższą inwestycję złożyła wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość inwestycji: 456 026,87zł