Droga w m. Zagóra

Wersja do wydruku

Rozpoczęto prace przy przebudowie drogi gminnej nr 114109E E w miejscowości Zagóra.

W wyniku wykonania robót droga będzie posiadać całym odcinkiem 747,16 m nawierzchnię asfaltową ze spadkiem jednostronnym. Powstaną także obustronne pobocza, przebudowa obejmie również skrzyżowanie z drogą powiatową.

Wykonawcą prac jest wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego przedsiębiorstwo „ARES” Karol Wrzecioniarz , ul. Grabska 41, 98-273 Klonowa.

Gmina Brąszewice na powyższą inwestycję złożyła wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość inwestycji: 584 810,25zł